phone e-mail star facebook google
logo

Preventívna prehliadkaNa základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky (u registrovaných darcov krvi 1x ročne)

Obsah preventívnej prehliadky

rozhovor s pacientom – doplnenie aktuálnych údajov v zdravotnej dokumentácii
komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
kontrola stavu očkovania (napr. tetanus)
vyšetrenie pulzu a tlaku krvi
kontrola hmotnosti
vyšetrenie moču - moč chemicky + sediment
vyšetrenie cukru v krvi - glykémie
vyšetrenie funkcie obličiek - kreatinínu
vyšetrenie počtu krviniek - krvného obrazu
vyšetrenie stolice na okultné krvácanie v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
vyšetrenie tukov v krvi - cholesterol a triacylglycerololy u poistencov, ktorí v danom roku nadobudli vek 17–18 rokov, resp. 40-41 rokov
12 zvodové EKG u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku


Viac informácií zistíte aj na Prehliadka u všeobecného lekára

00101739 | webdesign ibastudio.sk
ScrollToTop