phone e-mail star facebook google
logo

Úhrada za zdravotnícke službyktoré sú mimo rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti na základe Zn NRSR o Liečebnom poriadku.

Úkon Cena 
Lekárska prehliadka pre zamestnávateľa /vstupná, výstupná, periodická/15 €
Lekárska prehliadka pre autoškolu15 €
Potvrdenie pre vodiča nad 65 rokov 7 €
Lekárska prehliadka pre držiteľa zbrojného pasu20 €
Vystavenie zdravotného preukazu 10 €
Lekárske potvrdenie pre vysokú školu 4 €
Vystavenie náhradnej PN 3 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 5 €
Potvrdenie pre administratívne účely na žiadosť pacienta 7 €
CRP test na žiadosť pacienta 7 €
Meranie na telesnom analyzátore s vyhodnotením na žiadosť pacienta 10 €


00113084 | webdesign ibastudio.sk
ScrollToTop